Siktprov

Vi har ett eget labb där du kan lämna morän och sandprov som vi siktanalyserar för bedömning av vattengenomsläpplighet vid infiltrering från avloppsanläggningar.

Vägbeskrivning: Från Norrtälje mot Vätö ca 4 km, åk igenom Upplunda, sväng höger vid skylt Masby, åk ca 300 m (fjärde huset på höger sida) skylt på garage Upplunda bygg och vatten. Du kan lämna jordprov i brevlådan med fastighetsbeteckning, namn, adress och telefonnummer påskrivet.