Kontakt

Bernt Frödin är företagets grundare och arbetar från Huvudkontoret i Upplunda. Hans arbetsområden är vatten och avloppsutredningar och byggteknik. Dessutom är han kvalitetsansvarig med N-behörighet Sitac (www.sitac.se).

Lotta Frödin arbetar från huvudkontoret och är ansvarig för laboratoriet och jordprover. Hon arbetar dessutom med inmätningar och uppritningar av objekt i CAD-format

Jan Andersson arbetar från områdeskontoret i Rosersberg. Hans arbetsområden är vatten och avloppsutredningar, mark och hus. Dessutom är han kvalitetsansvarig och ansvarig för tillverkningen av vattencisterner och pooler.

NORRTÄLJEKONTORET ROSERSBERGSKONTORET

E-post:info@upplunda.se

Upplunda Bygg och Vatten AB
Bernt Frödin, Lotta Frödin
Pl 5030 A
761 75 Norrtälje

Tel   0176-551 99
Mob 0705-324912
Fax  0176-23 80 55

Organisationsnr
556390-4381

E-post:info@upplunda.se

Jan Andersson
Kungsvägen 51
195 70 Rosersberg

Tel   08-590 357 94
Mob 0739-78 20 12