Enskilda avlopp

Vi har en lång erfarenhet av planering av enskilda avlopp främst i Roslagens känsliga miljöer. Oftast kan vi lämna ett fast pris. Vanligen ingår detta:

Besök på plats

 • Jordprov med siktanalys för infiltrationsanläggning
 • Inmätning/uppritning av betydelse för ansökan
 • Uppgifter om drickvattensbrunnar
 • Sammanställning och uppritning
 • Optimal dimensionering av den planerade avloppsreningen
I grundpriset ingår:
VA utredningshandlingar som i normalfall ingår i ansökan till miljö och hälsoskyddsförvaltningen.
Handlingar i ett normalfall utgörs av:  
 • En skriftlig sammanfattning med beskrivning av infiltreringsförutsättningar, dricksvattentäkter i närområdet, förslag på utförande av infiltrering samt riskbedömning.
 • Siktprovsprotokoll
 • Situationsplansritning
 • Sektionsritning mark
 • Sektionsritning provgropar
 • Sektionsritning infiltreringsbädd
 • Planritning infiltreringsbädd

Kontakta oss för mer information.